MILJØHUSETS DIGITALE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

ALLE filer i håndbogen har Miljøhuset Copyright på. Filerne kan bruges i eget sogn uden begrænsninger, men må ikke udleveres, kopieres eller videresendes til brug for andre udenfor sognet.

Håndbogen udvikles i samarbejde med vores kunder og har p.t. følgende indhold af dokumenter og skabeloner lige til at udfylde:

Alle filer kan downloades på en gang, hvis det ønskes, og de sorterer sig selv i nummerrækkefølge, der svarer til det index, der følger med:

 1. Alt om APV + skabelon til det lovpligtige tjeck af kørekort, blanket til den lovpligtige vurdering af sygefraværet.

2. Driftjournal til brug, når jeres lokaler kan rumme flere end 150 personer (Beredskabsstyrelsens regler)

3. AmR/AmG: Skabelon til dokumentation for organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde, valgperioder for AmR m.m.

4. Instruktioner: Udkast til de lovpligtige instruktioner som arbejdsgiveren har ansvaret for, + særlige instruktioner i brug af motorsav, beredskabsplan ved traumatiske hændelser, der forudsætter psykisk førstehjælp.

5. Tjeck af tekniske hjælpemidler: Orientering om, hvordan det kan/skal foregå (småmaskiner, stiger og ledninger).

6. Plads til ATs besøgsrapporter.

7. Arbejdsskader: Intern blanklet til anmeldelse og instruks i, hvordan det skal ske.

8. Fremmede håndværkere, vinduespudsere m.m.: Instruks til dem, hvordan de skal forholde sig til arbejdsmiljøet hos jer.

9. Kemi: (rengøringsprodukter, drivmidler og kemi på kirkegårdene) Skabelon til den nye lovpligtige APV på alt kemi og instruks i, hvordan kemi skal håndteres.

10. Politikker: Herunder skabelon til en lovligtig rygepolitik og skabelon til den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse.

Særlige mapper i håndbogen:

Grandækning med fx Branchearbejdsmiljørådet for Jord til Bords 4 videoer. 

Gravsten med Miljøhusets vejledning om håndtering af usikre gravminder, Miljøhusets vejledning om ansvarsplacering ift usikre gravminder, udkast til brev til gravstedsejerne, KMs cirkulære om fredning/affredning af graminder.

Psykisk arbejdsmiljø med de sidste nye regler om krænkende handlinger, ATs vejledning om tidspres, ATs vejledning om sexuelle krænkelser, Ats vejledning om stress, Miljøhusets responsum om mobning.

Sikkerhedsskilte sikkerhedsskilte lige til at downloade, laminere og hænge op.

Instruktioner: fx KMs ringevejledning med kirkeklokker, regler om faldsikring, Miljøhusets vejledning om brug af motorsav, ATs vejledninger om brug af motorsave, fældnings-og skovningsarbejde. brug af håndholdt hækkeklipper, Miljøhusets responsummer om transport af gas og farligt gods.

Velfærdsforhold: ATs bekendtgørelse og vejledning om faste arbejdssteders indretning. Miljøhusets egen vejledning om velfærdsforhold.

PRISER

Miljøhusets kunder, der får lavet en apv har fri adgang i 1 år.

Miljøhusets kunder, der har et arbejdsmiljøabonnement med besøg hvert år har fri adgang.

Andre interesserede kan købe sig adgang for 1000,-kr (2 personer) eller 1500,-kr for 3 personer for det kommende år efter fakturadato. Derefter 500,-kr eller 800,.kr/år.

Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges med en måneds varsel.

Opdatering sker 3 - 4 gange årligt og varsles via email til abonnenterne, der ved sit abonnement giver Miljøhuset tilladelse til at opbevare navne og emails på abonnenter i abonnementsperioden.