PROVSTIER OG PASTORATER

Miljøhuset håndterer også arbejdsmiljøet for provstier og pastorater, så standarden i sognene er ens!

Der er mange fordele:

Provstiet får direkte adgang til rådgivning pr. mail/telefon 365 dage/årligt.

Provstiet får adgang til Miljøhusets digitale arbejdsmiljøhåndbog med alle filer, som sognene også kan se online.

Alle Miljøhusets rapporter fra APVer, det årlige besøg og evt. ekstra akutbesøg lægges i en særlig dropmappe (i provstiets egen digitale mappe hos Miljøhuset), så rapporterne kan indgå i provstesynet.

Tilsvarende kan provstiet lægge sine referater fra provstesyn m.v. i denne særlige mappe, så de kan indgå i Miljøhusets opfølgningsbesøg hvert år og hvor vi i et tæt samarbejde med provstiet aftaler tilbagerapportering.

Når Miljøhuset besøger et sogn, kan præsterne samtidig besøges og deres arbejdsmiljø gennemgås grundigt med en særskilt rapport til provstiet.

I forbindelse med Miljøhusets besøg kan præstegården, konfirmandlokaler, kontorer m.v. vurderes.

Miljøhuset kan også rykke ud til særlig vurdering fx sammen med et provstesyn, provstiets bygningssagkyndige eller tilsvarende.

 

Konkret rådgivning om fx

Miljøhuset kan indgå i vurderinger af Provstiudvalgets bevillinger til indkøb af fx maskiner, sognenes ønsker til nyindretning osv med det formål, at vurdere om der kan fås mere arbejdsmiljø for de samme penge.

Gennemgang af arbejdsmiljøforhold ved til-, om- og nybygning fx gennemgang af tegninger med Miljøhusets kommentarer.

Vi kan gå ind i regler i forbindelse med indretning af køkkener - For cafeer o. lign. også regler, så de lever op til Fødevarestyrelsens regler.

Grøn kirke, miljø og klima

Miljøhuset tilbyder indenfor alm. APV og abonnement en gennemgang af i forvejen grønne kirker.

Vi kan også rådgive kirker, der er på vej eller ønsker at arbejde fremadrettet med det grønne tema.

 

Vi ser altid på og snakker om evt nye grønne miljøvenlige klimatiltag under vores besøg.

Kontakt os og indhent tilbud.