Særlige undersøgelser

Miljøhuset kan foretage særlige undersøgelser (svarende til AT’s §21 påbud) med eget godkendt måleudstyr af fx

  • Støj (fx orgler, maskiner, klokker, lokaler m.v.)
  • Lys (fx kontorer, nodelys, gangarealer, trapper m.v.)
  • Temperaturer (fx kirker, pulpitur og orgelområdet, kontorer, køleskabe m.v.)
  • Trykmåling af usikre gravminder, mindesten m.v.
  • Gaslækager på udstyr fx gasbrændere
  • Forekomst af skimmel med en luftbaseret laboratorietest (fx kirker, præstegårde, maskinhuse m.v.) og eller en vejledende ”skrabetest” af fx murværk.
  • Med Miljøhusets eget godkendelsesmærke efterser vi alle småmaskiner, ledninger, stiger og andre tekniske hjælpemidler og markerer dem med vores godkendelsesmærke (det lovpligtige årlige eftersyn)
  • På alle lokationer sætter vi en proces i gang med den nye (fra 2019) kemiske APV for alle faremærkede stoffer (rengøringsmidler, drivmidler m.v.)
  • Psykisk arbejdsmiljø med skemaer (ved flere end 8 ansatte), der indeholder spørgsmål baseret Det Nationale Forskningscenters og tilpasset Folkekirken

Ovenstående er med i prisen på almindelig APV og med i vores arbejdsmiljøabonnement, men kan også rekvireres særskilt - kontakt os og indhent tilbud.