GRAVSTENSAPV

Miljøhusets konsulenter var været en del af det grundlæggende udviklingsarbejde med sikring af usikre gravminder gennem ressearch sammen med kirkegårde, menighedsråd, provstier, stenhuggere, leverandører m.m

MILJØHUSETS koncept er enkelt:

En af Miljøhusets konsulenter vil sammen med kirkegårdslederen/graveren og evt. kirkeværgen foretage en arbejdsmiljøfaglig vurdering på samme måde, som når der i øvrigt laves en APV:

 • Identifikation af risikosten
 • En vurdering af risikoen ved hver enkelt sten
 • En handleplan for udbedring og forebyggelse

Efter APV’en fremsender Miljøhuset en APV rapport til kirkegårdslederen/graveren og menighedsrådet med:

 • Gravstedsnummer
 • Billede af gravstenen
 • Stenens størrelse
 • En risikovurdering (baseret på en model fra Dansk Standard)
 • Opgørelse over ejerforholdet (privatejet/årsregning og legat eller kirkegårdens egen sten fx fredet sten, lapidarie osv)
 • En generel beskrivelse af de forskellige muligheder, der er for at sikre stenene
 • APVen afsluttes med en sammentælling af alle kategorier
 • Sammen med APVen medsender vi et forslag til brev til gravstedsejerne og et brev til gravstedsejere, der selv vil sikre deres egen sten
 • Derudover bliver stenene delt op i:
 • Akutte sten (de to højeste risikovurderinger), der skal sikres snarest
 • Øvrige sten, hvor der kan gives gravstedsejerne en længere frist

 

PRISER (alle priser + kørsel + moms)

3500,-kr for de første 100 og 15,-kr pr. påbegyndt sten udover 100 sten, der indgår i logbogen + kørsel + moms.

Er der flere nabokirker, pastorater eller provstier, der ønsker en stenapv, så kontakt os og få et godt tilbud.

Ønsker I stenene målt med trykmåler vil det ske i toppen af lodretstående sten op til 150cm. Højere sten vil blive målt ved 150cm (skulderhøjde). Sten, der står ude af lod vil blive målt på begge sider.

Trykmålet (målt i kg) vil indgå i ovennævnte rapport.

Trykmåling af sten, der indgår i rapporten: +20,-kr/sten.

Ansvar ved sikring af sten version 10 august 2018