Corona – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver?

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at kortlægge, om der er risiko for, at dine medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen. (Opdateret)

En række medarbejdergrupper, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har du som arbejdsgiver ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de vigtigste råd er:

  • en god håndhygiejne (primært håndvask samt evt. opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber, toiletter mv.
  • at undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse,
  • at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Endvidere anbefales at sikre tilstrækkelig afstand mellem personer, så smitterisikoen mindskes.

Brug af værnemidler
Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke benytter mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

Der opfordres i stedet til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte, herunder at indrette arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes, og at du er ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

Sundhedsstyrelsens information om Corona

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for brug af værnemidler hos sundhedsprofessionelle. - Læs dem her:

Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende brug af ansigtsmasker (PDF)

Udsatte medarbejdere
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver også har ansvar for at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt dine medarbejdere mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus. De særligt følsomme grupper kan fx være medarbejdere, der er gravide, kronisk syge eller ældre. Også her opfordrer Arbejdstilsynet til, at du i din risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper. - Læs mere her:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om Corona

Regler om risikovurdering
Som arbejdsgiver er det dit ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at dine medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, er det din pligt som arbejdsgiver at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen, herunder f.eks. gennem indretning af arbejdet, og følge Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten.

Læs mere i:

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø
AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

 

Arbejdstilsynets nyhedsbrev 27/3

Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19)

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som er modtaget i Arbejdstilsynet om Coronavirus og arbejdsmiljø. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse: at@at.dk. Så svarer vi, så hurtigt vi kan.