HER KAN DU FINDE MILJØHUSETS SVAR PÅ DE MANGE CORONA SPØRGSMÅL, DER ER I HVERDAGEN FRA ANSATTE OG LEDERE I FOLKEKIRKEN.

NYE SPØRGSMÅL OG SVAR LÆGGES UD HVER DAG

VIL DU STILLE OS ET SPØRGSMÅL, SÅ GÅ TIL VORES KONTAKTSIDE OG SEND TIL EN AF OS -

 KLIK HER

 

19/5 Åbning af lokaler og toiletter

Miljøhuset har fået en række spørgsmål om åbning af lokaler, toiletter, afstandskrav m.m.

Svar:

I princippet er alt åbent nu. Miljøhuset anbefaler, at det først sker, når der lavet en lokal plan for det.

Både KM og bisperne + Miljøhuset anbefaler, at genåbningen lokalt sker i et tæt samarbejde mellem Menighedsrådet og de ansatte, så det er en fælles drøftelse af hvordan I gør med en fælles risikovurdering.

Vedrørende toiletter anbefaler vi, at der opsættes håndsprit + servietter + et ophæng hvor brugerne opfordres til at gøre spritte af før og efter brug. Det kan fjerne arbejdet noget fra de ansatte. De retningslinjer lægger vægt på at der er særlig fokus på rengøring af toiletter og andre overflader, hvor mange rører, men at der skal kigges på hvor stort forbruget er.

Derudover gælder følgende retningslinjer gælder i de nye retningslinjer:

 • Der må højst være en person pr. fire kvadratmeter. Gulvarealet opgøres fra væg til væg. Præst og kirkebetjeningen tælles ikke med i opgørelsen.
 • Der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand
 • Der skal bruges handsker ved uddeling af nadver.
 • Der skal hænge informationsmaterialer om, at man skal isolere sig i hjemmet, hvis man har symptomer, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der skal være håndsprit eller lignende tilgængeligt.
 • Begravelser og bisættelser, der foregår indenfor, skal overholde kirkerummets deltagerbegrænsning. Udendørsdelen er ikke omfattet af deltagerbegrænsning. 
 • Menighedsaktiviteter og møder i folkekirkens lokaler er omfattet af deltagerbegrænsning ud fra arealopmålingen samt krav om afstand. Det bør overvejes at afvikle aktiviteter i mindre hold – fx op til 10 deltagere – selvom lokalets størrelse giver mulighed for flere.

Desuden anbefales det, at særligt sårbare grupper ikke deltager ved gudstjenester, og overvejer deres deltagelse ved bisættelser og begravelser

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

 

14/5 Kistebæring

Spørgsmål fra kirketjener

Ved en bisættelse i disse corona-tider beder vi de pårørende om at forlade kirken, og så kører kirketjeneren kisten ud af kirken. Den bliver stillet tæt på rustvognen, og så kan de pårørende bære kisten det sidste stykke.

Nu har vores præst lovet nogle pårørende, som gerne vil bære det sidste stykke, men som ikke kan stille folk nok, at det er bedemand og kirkens personale, som bærer kisten til rustvognen.

Svar: De ansatte må ikke bære på en kiste. Menighedsrådet er arbejdsgiver. Det er præsten ikke. Menighedsrådet skal via kontaktpersonen finde en løsning, som skal holde arbejdsmiljømæssigt, og orientere præsten. Det ligger lige for, at katafalken køres helt hen til rustvognen, og at kisten bliver håndteret forsvarligt det sidste lille stykke uden egentligt

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

 

13/5

13/5 SIDSTE NYT FRA KM

KM har meddelt, at de nye retningslinjer er under revision pga de nye retningslinjer om afstand m.m. og som de skriver

"De reviderede "retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund" er nu genstand for tværministeriel koordination og vil herefter blive offentliggjort på linje med retningslinjerne for andre sektorer, der er omfattet af anden fase af genåbningen".

Vi må fortsat væbne os med tålmodighed og lægger nyt ud så snart det kommer

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

12/5 2020

Spørgsmål fra kirketjener

Hvor kort tid må der være mellem 2 handlinger hvor den ene præst har lagt en dåb kl. 14.00 og den anden præst har senere lagt en bisættelse kl. 12.00. kontaktpersonen siger jeg skal snakke med præsterne.

Svar:

Der er altid mange ting, der skal ordnes mellem to handlinger og her i coronatiden er der ekstra opgaver som fx ekstra rengøring, der skal laves.

Der skal altid afsættes tilstrækkelig tid til, at de ting de skal ordnes kan gøres forsvarligt og uden et tidspres hængende over hovedet (iflg et påbud afgivet af Arbejdstilsynet til en kirke).

Miljøhuset anbefaler, at Menighedsrådet som arbejdsgiver for de ansatte sammen snakker igennem hvor meget tid der skal afsættes. Derefter får præsterne besked på tiden og får samtidig besked på, at kortere tid ikke kan accepteres.

Det er Menighedsrådet, der er arbejdsgiveren for kirketjener, organist, sanger og kordegn og det er derfor Menighedsrådet, der har ansvaret for, at egne ansatte kan udføre deres arbejde uden at lide overlast.

I det konkrete tilfælde, hvor AT har lavet påbud, var kirketjeneren ramt af stress og have haft en længere sygemelding! Og det fik Menighedsrådet påbud om at tilrettelægge arbejdet fremover, så det undgås.

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

 

7/5.: Så kom genåbningen af Folkekirken

 

18. maj er i dag meldt ud som åbningsdagen, men alle retningslinier er nu under udarbejdelse, og så snart de foreligger lægges de ud her på siden. Der vil med stor sandsynlighed forsat være begrænsning på antallet af deltagere, og med i vurderingerne er også hvordan de kirkelige handlinger kan gennemføres med mindst mulig smitte. Her nævnes bl.a. at sang skal vurderes før åbningen. Miljøhuset følger som resten af Folkekirken udviklingen med spænding og er klar med vores anbefalinger, når vi kender de nærmere omstændigheder

 

 

4/5 2020

Må kirken være åben for gæster?

Miljøhuset har fået spørgsmålet flere gange og har tidligere svaret vedrørende sognegårde.

 Svar:

Der er kommet direktiver oppefra. Alle kirkens bygninger skal holdes lukkede indtil stats og kirkeministeren giver ny besked.

Ingen hverken kan eller må dispensere fra den regel andre end ministeren, der som bekendt har lavet enkelte undtagelser. Det betyder, at Menighedsrådet og ansatte IKKE må åbne op for besøgende – her er vi på lige fod med andre kulturinstitutioner.

Det er menighedsrådets ansvar, at disse regler overholdes.

Reglen er indført for at sikre, at vi ikke smitter hinanden. Det handler om at forebygge og så afvente nye retningslinjer her sidst ugen.

Desværre.

At åbne op for kirkerne er efter Miljøhusets mening en glidebane, der svarer til den selvtægt nogle påtager sig på landevejene!

Politiet er bemyndiget til, at pålægge arbejdsgivere, der har åbent 10.000kr i bøde og hver gæst 1.500kr.

Har Menighedsrådet taget stilling til det og afsat midlerne til disse bøder?

Mange hilsner Miljøhuset

 

 

 

Hvordan kan folkekirken og andre trossamfund genåbnes, når det bliver muligt?

Arbejdet går nu i gang med at udarbejde en plan for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken og andre trossamfund, når det bliver muligt.

Arbejdet sker på baggrund af en aftale mellem regeringen og Folketingets partier om at etablere en række sektorpartnerskaber med henblik på dialog mellem myndigheder og relevante organisationer om, hvordan en ansvarlig genåbning bedst kan forberedes på de enkelte sektorområder. Formålet er, at genåbningen kan ske på en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt.

På folkekirkens område inviteres repræsentanter for biskopper og provster, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer nu til at deltage i dette arbejde.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

- Jeg glæder mig til den dag, hvor folkekirken og andre trossamfund igen kan åbne dørene for mennesker, der har brug for trøst og fællesskab i en svær tid. Også selv om vi må regne med, at det en tid endnu kommer til at ske på andre vilkår, end vi er vant til. Jeg ser frem til, at alle parter nu engagerer sig konstruktivt og ansvarligt i dialogen om, hvordan en kommende genåbning kan ske gradvist og kontrolleret og på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt, siger Joy Mogensen.
 

Baggrund

Efter forhandlinger mellem partilederne indgik regeringen og Folketingets partier den 17. april 2020 en aftale vedr. udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Udvidelsen vedrørte begrænsede sektorer, herunder visse liberale erhverv (frisører mv.), domstolene, forskningslaboratorier mv. Øvrige sektorer, herunder folkekirken og andre trossamfund, forbliver lukkede foreløbig til og med den 10. maj 2020, og regeringen tager løbende stilling til, om der er behov for at forlænge restriktionerne.

Forhandlingerne mellem partilederne fortsætter med henblik på at skabe klarhed om, hvornår og under hvilke vilkår yderligere faser af genåbningen kan gennemføres. De nu igangsatte sektorpartnerskaber har til formål at forberede, hvordan genåbningen kan ske kontrolleret og sundhedsmæssigt forsvarligt på de enkelte sektorområder, når det bliver aktuelt i lyset af udviklingen i smittespredningen og de tværgående politiske drøftelser.

 

 

Arbejde indendørs

Miljøhuset bliver i disse dage bombarderet med spørgsmål, der som et fælles tema er indendørs arbejde – mest rengøring, men også forefaldne vedligeholdelsesopgaver, indkøb osv

Miljøhusets svar er:

Statsministeren har fortsat sendt alle offentligt ansatte med indendørs opgaver hjem og der må kun udføres de opgaver, der er lempet for i forbindelse med bisættelser, begravelser og i begrænset omfang dåb og vielser.

Derudover må der udføres arbejde, der er ”strengt nødvendigt” og som ikke kan udføres hjemmefra – er blandt andet nævnt betaling af forfaldne faktura, indberetning af løn, udfærdigelse af nødvendige dokumenter som vedrører fx begravelser.

 

Henvendelserne til os vedrører mest, at Menighedsrådet, en præst en, administrationschef eller en kirkegårdsleder vil have gjort rent af kirketjenerne.

Men det må de ikke, fordi det er præcist nævnt i vejledningerne, at denne type arbejde ikke må udføres.

Det er også nævnt, at offentligt ansatte kan påregne, at udføre opgaver de normalt ikke udfører. Derfor må præster, gravere og andre, der har været indkaldt gøre rent efter sig selv.

Det er Menighedsrådet, der som arbejdsgiver skal sørge for at dette planlægges.

 

Vi har også oplevet, at ansatte af sig selv tager på arbejde og udfører ovennævnte opgaver. Det må de ikke fordi det er kontaktpersonen m.fl., der har ansvaret for at det sikkerhedsmæssige er i orden.

En vigtig detalje er også, at det er Folkekirkens overordnede arbejdsgivere, der har sendt de ansatte hjem – og de eneste der kan dispensere er dem. Alle andre skal følge retningslinierne. I takt med de brydes rundt omkring, kan vi risikere, at genåbningen udsættes fordi den generelle adfærd ikke er i top.

De vejledninger og retningslinjer, der er udsendt ligger på div. Hjemmesider, men kan alle ses på nedenstående link.   

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

23/4 2020

CORONA som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriet har 22/4 2020 udsendt en vejledning om vurdering af arbejdsskader som følge af COVID19

Vurderingen og sagsbehandlingen er noget mere kompliceret end almindelige arbejdsskader, men AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) har lovet en hurtig sagsbehandling

Det fremgår blandt andet af vejledningen:

En person kan få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg. Vejledningen beskriver de nærmere betingelser for, hvornår syg‐ dom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om det kan anerkendes som en er‐ hvervssygdom eller en ulykke.

Anmeldelse sker efter reglerne i Arbejdsskadeforsikringslovgivningen – dvs egen læge skal anmelde hvis han får kendskab  til en smitte kan skyldes arbejdet.

Arbejdsgiveren skal også anmelde

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når føl‐ gende tre kriterier er opfyldt:

1) en medarbejder er blevet syg med COVID-19,

2) der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt

3) en af følgende kriterier: a. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER b. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

Se hele vejledningen her

https://bm.dk/media/13601/vejledning-covid19-retsinformation.pdf

 

Miljøhuset anbefaler at arbejdsgiverne søger rådgivning hos deres Arbejdsgiverorganisation (for Menighedsrådet er det Landsforeningen) og alle arbejdstagere søger hjælp hos sin faglige organisation.

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

22/4 2020

Rengøring af kirke

Spørgsmål fra graver

Hvordan med rengøring af kirke? Må gravermedhjælper det, er det graveren eller hvad er retningslinjer lige nu?

Svar:

Hvis du tænker på en kirkelig handling som p.t. er bryllupper, bisættelser og begravelser kan alle ansatte sættes til at lave rengøringen fordi statsministeren og senere Km har meddelt, at alle offentligt ansatte skal kunne påregne, at lave opgaver de normalt ikke udfører.

Dvs det kan både være graveren og/eller medhjælperen.

Hvis der derimod ikke har været en kirkelig handling er der tale om almindelig indendørs arbejde fx en hovedrengøring. Og det er der ikke åbnet op for endnu i Folkekirken.

At indkalde et rengøringsfirma her under lukningen mener vi i Miljøhuset strider mod de retninglinier, som ministerier m.v. har udsendt.

Mange hilsner Miljøhuset

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

21-04-2020
 

PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har besluttet at fastsætte en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer. Den skal gælde frem til den 1. september 2020.Regeringen har besluttet, at der skal gælde et forbud mod større arrangementer henover sommeren og frem til den 1. september 2020.

Grænsen for store arrangementer er nu blevet fastsat, så man ikke må afholde arrangementer med flere end 500 personer. Beslutningen træffes som følge af sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det fortsat er usikkert, hvordan corona-epidemien vil udvikle sig i Danmark over de kommende måneder. Fastsættelsen af loftet på 500 personer for store arrangementer får dog ingen praktisk betydning i første omgang.

Forbuddet om at forsamle sig mere end 10 personer blev fredag forlænget til og med den 10. maj 2020.

Regeringen følger udviklingen af epidemien nøje og justerer derfor også grænsen for, hvor mange mennesker man må forsamle sig løbende.

18/4

FORLÆNGELSE AF FORSAMLINGSFORBUD PÅ MERE END 10
Forbuddet er forlænget frem til 10. maj og det nævnes i cirkulæret, at Folkekirkens bygninger ikke må benyttes - heller ikke til møder!
Reglen om, at uopsættelige ting gerne må udføres fortsætter fx udformning af attester og begravelsesdokumenter. Men almindeligt forefaldende kontorarbejde, rengøring og tilsynsopgaver er fortsat ikke tilladt.
I fx TV2 er det flere gange nævnt, at forbuddet om 10 personer ikke gælder begravelser og bisættelser. Det er efter Miljøhusets opfattelse en misinformation fordi den kan misforstås. Det er fortsat optællingsreglen om 1 pr. 4 kvadratmeter, der gælder

 

17/4

Kontrol med antal i kirken

Spørgsmål fra kirketjener

Vi har et spørgsmål, som mange sikkert stiller sig: Hvem skal afvise de personer, der ikke er plads til i kirkerne ved de nuværende kirkelige handlinger?

Svar:

Det er Menighedsrådet, der som arbejdsgiver, skal sørge for at reglerne til enhver tid overholdes.

De skal gå forrest og sikre at det kun det aftalte og forsvarlige antal kirkegængere, som lukkes ind. Det kan fx ske ved, at de på forhånd har fået at vide, hvem der fx er inviteret til et bryllup eller en begravelse.

Mange hilsner Miljøhuset

 

17/4

2 kirkelige handlinger på samme dag?

Spørgsmål fra kirketjener

Tak for snakken i telefonen. Siden er der dukket et praktisk spørgsmål op hos os. Der er et ønske om, at afholde to handlinger samme dag. Er kommet til at tænke på, om det mon er forsvarligt?

Det kræver under alle omstændigheder både udluftning og rengøring mellem handlingerne.

Svar:

Hej

Som du selv er inde på, skal der ske meget mellem de 2 handlinger:

Grundig udluftning, afvaskning af alle kirkebænke, håndtag, døre og hvor menigheden ellers har rørt ved. Du kan jo lægge mærke til deres adfærd under første handling!

Og så er der de andre opgaver en kirketjenere skal lave mellem 2 handlinger. 

Hvis du selv skal ordne det hele skal der lægges rigtig god tid oveni – ellers kan du vel få hjælp af dine kolleger – organist, kirkesanger og præsten - så kan I hjælpes ad med opgaverne.

Hvis alle Sundhedsstyrelsens forholdsregler bliver taget må det være OK.

Mange hilsner Miljøhuset

 

16/4

'Brug af denatureret sprit

Spørgsmål fra kirketjener

Hej. Jeg håber, du kan hjælpe mig med et spørgsmål. Jeg har ikke kunnet søge mig frem til et svar.

Jeg har set flere steder, at der bruges husholdningssprit på sprayflaske/forstøver, som bruges i rengøringsøjemed. Jeg kan sagtens se, at det er smart, men jeg tænker, de små aerosole partikler er så fine, at de kan gå i luftvejene. Og det kan umuligt være sundt...

Svar:

Hej. Sprit leveres i en beholder med almindelig åbning, Hvis tanken var at det skulle

kunne sprayes var det leveret i spray.

Men det er faktiske det værste du kan gøre med det. Sprit indeholder ethanol, der kan skade hjerneceller. Forstøves det går det lige i luftvejene, og det lander på din hud, hvor det optages, går i blodet og derfra op og skader dine hjerneceller.

Af sikkerhedsdatabladet kan du se hvad du reelt skal bruge af værnemidler (bla.a. en ansigtsmaske). De står også at det skal bruges under god udluftning  

Der står også, at det skal på en klud, der langt mindre farlig.

Sprit er heller ikke godkendt til overflader hvor der håndteres fødevarer.

Dvs når det så bruges på overflader hvor der kommer hænder - hvor ryger de så hen?

Håber du kan bruge det her til noget. Vi tror det er populært til afspritning pga sin pris.

Håber jeg har kunnet hjælpe - ellers spørg igen.

Sikkerhedsdatabladet finder du på Borups hjemmeside.

https://www.borupkemi.dk/farve-kemi/husholdningskemi-flydende/borup-husholdningssprit-93

Her er lidt om ethanol https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/ethanol/

 

13/4

Håndtering af kister

Spørgsmål fra kirkegårdsleder

Hvordan ser det ud med smitte ved håndtering af Kister?

Svar:

Der er en risiko for smitte ved kontakt med fx håndtag på kister, hvis bedemanden eller en anden smittet har overført deres smitte til håndtag. Når du sø rører det samme sted for kort efter at klø dig i næsen – ja så kan smitten overføres den vej.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at virus smitter fra person til person via dråber gennem slimhinder og at dråberne han overleve på overflader i op til 48 timer.

Miljøhuset mener derfor, at al håndtering af kister skal ske med engangshandsker – også bedemanden.

Der kunne jo lægges nogle i kapellet!

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

 

 

12/4

Babyer og minikonfirmander

Spørgsmål fra kontaktperson

Vores kirkekulturmedarbejder og præsten vil gerne i gang med babysalmesang og minikonfirmander – må de det?

Svar:

Nej desværre må de ikke det.

Begge dele er omfattet af lukningen af kirkens bygninger og at alle offentligt ansatte er hjemsendte – også præsterne til denne type opgaver.

Vi sympatiserer med de mange ønsker om at komme i gang igen – men det handler om at stå sammen – på afstand.

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

12/4 Afholdelse af møder

Spørgsmål fra kontaktperson

Vi vil så gerne holde møder i Menighedsrådet – må vi det?

Svar:

Km har i sine vejledninger præciseret, at alle møder i Menighedsrådet, provstiudvalg og for personalet skal være aflyst fordi kirkens bygninger er lukkede.

Er der uopsættelige ting, der skal tages beslutninger om, kan det fx ske ved skypemøder, Googlemeeting, telefonmøder eller andre kreative løsninger.

Er der ”kritiske forhold” der skal tages stilling til, kan det ske ved normalt personligt fremmøde, men kun max 10 personer og kun ved overholdelse af Sundhedsmyndighedernes retningslinier om fx afstand, håndvask og tilgængelig håndsprit

Der udstedes også et cirkulære, der udsætter fristen den lokale beslutning om at ændre i menighedsrådsstrukturen, f.eks. ved at danne et fælles menighedsråd for flere sogne.

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Ingen håndsprit eller engangshandsker

Spørgsmål fra gravermedhjælper

Skal starte tirsdag efter påsken i mit gravermedhjælper job.... Love it...

Men.... Min søde kollega, og chef er sygemeldt har derfor skrevet til min kontaktperson at jeg gerne vil have en nøgle noget og håndsprit og nogle engangs-handsker til rådighed når jeg møde ind..... Svaret tilbage var.... At menighedsrådet har besluttet at det ikke er nødvendigt med håndsprit og handsker

Kan det være rigtigt!!!!

Svar:

Dit arbejde SKAL være planlagt af menighedsrådet, så du ikke bliver smittet. I alle vejledninger p.t. står der, at der skal være nem adgang til at vaske hænder og bruge håndsprit.

Den måde du beskriver det på er lige til et påbud fra AT.

Se i øvrig meget mere på vores CoronaFAQ side under daglig smitterisiko for udendørs ansatte

Dit menighedsråd er velkommen til at kontakte Miljøhuset.

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Smitterisiko ved kontakt med ”kunder og leverandører”

Spørgsmål fra en graver:

Er der særlige forholdsregler vi skal tænke på ved kontakt med kunder og leverandører?

Svar:

Udover Sundhedsstyrelsens generelle retningslinier kan I gøre det her:

Hold god afstand

Al kontakt sker udendørs

Sæt et skilt op på døren til graverhuset: ”Graveren kan kun kontaktes på kirkegården”

Hvis det er nødvendigt, at trække indendørs, så hold stående møder i maskinhuset

Vask hænder når kontakten er afsluttet

Hvis der er et offentligt toilet – så rengør det hver dag – eller lås det af

Bed leverandøren om at sætte varerne af og køre igen uden I har kontakt

Brug altid handsker ved tømning af skraldespande, skraldesække m.m. Læg handskerne direkte i en vaskemaskine eller smid dem ud (brug fx engangshandsker)

Hvis der har været kontakt, vask hænder og sprit af.

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Forskellige udmeldinger fra præst og kontaktperson

Spørgsmål fra kirketjener:

Hvad gør jeg, når jeg får forskellig melding fra præsten og fra kontaktpersonen?

Sådan har det altid været hos os, men det er meget frustrerende under denne coronakrise.

Svar:

Præsten er arbejdsleder under gudstjenesten. Det er kontaktpersonen, der som din arbejdsgiver er den eneste, der kan sætte dig i arbejde. Derfor er det kontaktpersonen, der skal foretage en arbejdsmiljømæssig risikovurdering.

Miljøhuset anbefaler derfor, at kontaktperson og præst arbejder tæt sammen og koordinerer hvordan smitte bedst forebygges, så alle ansatte kan føle sig trygge.

Fx er det kontaktperson, der har kompetence til at bestemme om hynderne på kirkebænkene skal fjernes under en gudstjeneste (som KM anbefaler) og hvor informationen om jeres regler skal sættes op og hvor håndspritten til jer og til kirkegængere skal stilles op.

Men vi anbefaler at alle disse ting drøftes igennem blandt alle involverede, så alle er enige om hvad der skal ske og hvordan krisen håndteres bedst.

  

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Ansvar for tilrettelæggelsen af forebyggelse af corona

Spørgsmål fra kontaktperson:

Jeg kan ikke finde nogen steder retningslinier for hvem der har ansvaret fort tilrettelæggelsen af arbejdet her under coronakrisen. Kan I hjælpe?

Svar:

Det er altid arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar – i Folkekirken er det blandt andet kontaktperson, der på menighedsrådets vegne har den opgave, ellers er det kirkegårdslederen – evt en administrationschef, der på rådets vegne udfører opgaven.

Præsten betragtes i denne forbindelse ikke som arbejdsgiver for de ansatte.

Under Coronakrisen er det jeres opgave at vurdere hvad der er ”kritisk arbejde” og hvad der ikke er. De grønne er jo kommet i gang, men I skal i samarbejde med dem tilrettelægge arbejdet, så smitten undgås efter Sundhedsstyrelsens regler og efter KMs vejledninger. Alle andre er midlertidigt hjemsendt og må kun udføre kritiske opgaver. KM har bla.a. nævnt betaling af regninger, dåbs, vielses og begravelsesdokumenter. Almindelig daglig rengøring er ikke kritisk fordi, de jo ikke er nogen i fx sognegården. Men Kirken og de toiletter, der bruges i forbindelse med de få kirkelige handlinger skal gøres grundigt rent.

Det betyder også, at Corona skal I se ud fra en arbejdsmiljøvinkel. Fx præciserer Arbejdstilsynet i alle deres nyhedsbreve i denne tid, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret. For Miljøhuset betyder det også, at hvis der spredes smitte på en arbejdsplads, hvor der ikke er lavet forebyggelse, er det arbejdsgiverens ansvar.  

Se mange flere spørgsmål og svar eller stil dem selv på vores kontaktside

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Daglig smitterisiko for udendørs ansatte:

Spørgsmål fra en graver:

Hvordan forebygger vi bedst muligt smitten under det daglige arbejde?

Svar:

Det er vigtigt, at smitterisikoen tages alvorligt og at I tager stilling til følgende:

Rengør alle overflader og kontaktpunkter, hvor de ansatte har fælles berøring i løbet af dagen fx:

 • Desinficerende rengøring kan ske ved brug af: Almindelige rengøringsmidler eller andre desinfektionsmidler som fx afspritningsmidler (70-85% sprit)
 • Der skal vær45e nem adgang til at vaske hænder og brug af håndsprit
 • Rengør skafter, rat og håndtag på maskiner og håndredskaber
 • Rengør håndtag på døre og skabe, kontakter i maskinhus og andre steder hvor I er
 • Toiletter rengøres hver dag
 • Rengør bordoverflader – især i spiserum og skrivebordet efter brug
 • Brug aldrig den samme mobiltelefon uden den er rengjort
 • Tag ALDRIG firmatelefonen med hjem og retur til arbejdspladsen
 • Rengør det fælles køleskab hyppigt (2-3 gange om ugen mod normalt 1 gang)
 • Alle vasker hænder FØR de går ind i spiserummet og når de er færdige
 • Sid forskudt under spisning
 • Spis kun jeres egen mad – smurte rundstykker med pålæg/ost er OK – undgå alle former for fælles ting fx smørbakken, ost, marmelade osv
 • Brug kun papir til at tørre hænder i (eller varm luft) og fjern alle håndklæder af stof
 • Brug KUN dine egne personlige værnemidler og brug handsker så meget som muligt
 • Bruger I en tablet på kirkegården, så brug tynde engangshandsker
 • Har I en fælles PC, så skal musen og tastaturet og området omkring tastaturet rengøres efter hver bruger
 • Engangshandsker og filtrerende ansigtsmasker kasseres efter brug, så andre ikke kan komme i kontakt med dem fx i en pose, der lukkes og smides ud

 Forskyd jeres mødetider og hold pauser alene eller så få som muligt

Alt arbejde, der kan laves hjemmefra bør I lave hjemmefra

Lederens særlige opgaver:

Instruer medarbejderne i, hvordan de skal arbejde og samtidig begrænse risikoen for at smitte og blive smittet.

Indskærp vigtigheden af at overholde retningslinjerne og gentag det om nødvendigt. Husk at sikre, at også udenlandske medarbejdere har forstået retningslinjerne. Før tilsyn med at retningslinjerne overholdes.

Før tilsyn med at retningslinjerne overholdes

https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/445631894

 

Tips fra kirkegårdsleder

Efter påske møder vi op i to grupper a 3 henholdsvis 7-14 og 8-15 og har base 2 forskellige steder. Med forskudte tider mødes de ikke i garagen morgen og aften samt til omklædning. Jeg holder mig så’n lidt for mig selv

 

Støj og faldrisiko

Spørgsmål fra kirketjener:

Er det ok at holde gudstjeneste fra et klokketårn?

Svar:

Det kan det godt være. Miljøhuset har været i fine sikre klokketårn og i andre, som har været livsfarlige. Menighedsrådet skal sige god for det. Desuden skal:

 • Klokkernes automatiske ringning skal være slået fuldstændigt fra
 • Trappen skal være belyst, ok at gå på og i øvrigt være sikker
 • Gelændere på trapper og reposer skal min 1 meter høje
 • Man må ikke kunne falde ud af den åbne luge

 

Kontorarbejde for en graver eller kirkegårdsleder:

Spørgsmål fra en graver:

Må jeg lave arbejde på mit kontor?

Svar:

Vi tolker det på den måde, at når der er åbnet op for arbejde udendørs, vil der være en række opgaver, der forudsætter, at det kan gøres indendørs fx kontakt til leverandører, skrive regninger, planlægning osv. Det vil i vores optik være kritiske opgaver - dvs de kan kun laves ved din pcer.

Andre opgaver som salg af gravsteder kan vel laves udendørs og almindelig kontortid kan afløses af at graveren træffes på kirkegården.

Mange gravere har skrivebordet i samme rum som spiserummet. Sørg derfor for, at skrivebordet er gjort rent før kollegerne kommer ind og spiser.

 

Spærring af flugtvej:

Spørgsmål fra kirketjener:

Præsten har i forbindelse med opmåling af kirken til begravelser fundet ud af, at han vil sætte 4 løse stole op i våbenhuset.

Svar:

DET er et absolut NO GO, at blokere flugtveje med løse stole.

Vær i øvrigt opmærksom på, at bisperne vejleder om, at det er OK hvis menighedsrådet vælger et lavere antal pladser end det der talt op til

 

Arbejde på kontor:

Spørgsmål fra kordegn

Må jeg godt være fuldtids på arbejde på mit enmandskontor?

Svar:

ALLE offentligt ansatte er sendt hjem og i den udstrækning, hvis du kan lave tingene hjemmefra skal du gøre det. Du må kun udføre kritiske opgaver fra kontoret – her har KM blandt andet nævnt fødselsattester, begravelsesdokumenter og betaling af regninger og ordne løn til de ansatte (hvis det er din opgave). Det er Menighedsrådet, der skal definere hvad der er ”kritisk”. Og det er KUN kontaktpersonen, der kan kalde dig på arbejde.

Det udendørs arbejde - hvor mange?

Spørgsmål fra kirkegårdsleder

Hvad er jeres syn på at vi starter op på fuld styrke efter påske på kirkegården? Vi er 8 ansatte. Kan arbejde med forskudt møde- og pausetid. Lige nu er vi på halv styrke, og holder sundhedsstyrelsens regler om afstand, afspritning af hænder osv.

Svar:

Vi synes det er OK, når I overholder de ting, du selv nævner.

Men husk, at gøre grundig rent efter første hold, der har spist + gør grundigt rent til fyraften.