ÅRLIGT ABONNEMENT PÅ ARBEJDSMILJØET

ÅRLIGT ABONNEMENT PÅ ARBEJDSMILJØET

Arbejdsmiljøabonnemt forudsætter en APV lavet af Miljøhuset som grundlag for det videre samarabejde.

I Abonnementet får du:

- Miljøhuset laver rådgivning så det matcher jeres behov - der kommer ingen ekstraregninger

- Besøg af Miljøhuset 1 x årligt

- Det lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler (småmaskiner, stiger og ledninger)

- Rådgivning og hotline efter det behov I har 365 dage årligt

- Opdatering af nye regler og ny viden

- Hjælp til gennemsyn og kommentarer til tegninger ifm om, ny og tilbygninger

- Gratis abonnement til Nordisk Krisekorps, der yder psykisk førstehjælp 7 dage om ugen. Fakturering for deres ydelser går direkte til jer.

- stikprøvekontrol af gravsten (opfyldelse af Menighedsrådets/Kirkegårdsbestyrelsens handlepligt)

- Nødvendige målinger af arbejdsmiljøet

- 10% på vores kurser

- Årlig hjælp til arbejdsmiljødrøftelsen

- Nye reviderede skabeloner til opfyldelse af lovgivningskrav i takt med de ændrer sig

- adgang til vores digitale arbejdsmiljøhåndbog for det antal personer sognet bestemmer - der er ingen øvre grænse

2021 Priser

3500,-kr for de første 4 enheder (fx kirke, 2 kirkegårde, sognegård).

Yderlige enheder: 1000,-kr/stk (fx en ekstra kirke/kirkegård, en sognegård o.l.)