Gravstens sikkerhed

GRAVSTENSAPV

Miljøhusets konsulenter var været en del af det grundlæggende udviklingsarbejde med sikring af usikre gravminder gennem research sammen med kirkegårde, menighedsråd, provstier, stenhuggere, leverandører m.m.

Arbejdstilsynet har i efteråret 2020 bekræftet overfor Miljøhuset, at der ikke er sket nogen former for ændring i deres vurdering af usikre gravminder. Det betyder, at vurderes de ved et tilsynsbesøg, at der er en risiko for at sten kan udgøre en fare for de ansatte skal de sikres. 

MILJØHUSETS koncept er enkelt:

En af Miljøhusets konsulenter vil sammen med kirkegårdslederen/graveren og evt. kirkeværgen foretage en arbejdsmiljøfaglig vurdering på samme måde, som når der i øvrigt laves en APV:

 • Identifikation af risikosten
 • En vurdering af risikoen ved hver enkelt sten
 • En handleplan for udbedring og forebyggelse

Efter APV'en fremsender Miljøhuset en APV rapport til kirkegårdslederen/graveren og menighedsrådet med:

 • Gravstedsnummer
 • Billede af gravstenen
 • Stenens størrelse
 • En risikovurdering (baseret på en model fra Dansk Standard)
 • Opgørelse over ejerforholdet (privatejet/årsregning og legat eller kirkegårdens egen sten fx fredet sten, lapidarie osv)
 • En generel beskrivelse af de forskellige muligheder, der er for at sikre stenene
 • APVen afsluttes med en sammentælling af alle kategorier
 • Sammen med APVen medsender vi et forslag til brev til gravstedsejerne og et brev til gravstedsejere, der selv vil sikre deres egen sten
 • Derudover bliver stenene delt op i:
 • Akutte sten (de to højeste risikovurderinger), der skal sikres snarest
 • Øvrige sten, hvor der kan gives gravstedsejerne en længere frist

Miljøhuset skaffer gennem vores samarbejde med Danske Stenhuggerier markedets bedste priser hjem til jer.

PRISER (alle priser + kørsel + moms)

3500,-kr for de første 100 og 15,-kr pr. påbegyndt sten udover 100 sten, der indgår i logbogen + kørsel + moms.

Er der flere nabokirker, pastorater eller provstier, der ønsker en stenapv, så kontakt os og få et godt tilbud.

Ønsker I stenene målt med trykmåler vil det ske i toppen af lodretstående sten op til 150cm. Højere sten vil blive målt ved 150cm (skulderhøjde). Sten, der står ude af lod vil blive målt på begge sider.

Trykmålet (målt i kg) vil indgå i ovennævnte rapport.

Trykmåling af sten, der indgår i rapporten: +20,-kr/sten.

MILJØHUSET PÅ STENSIKRING
MILJØHUSET PÅ STENSIKRING
LAPIDARIET ER NU NEDLAGT
LAPIDARIET ER NU NEDLAGT

MILJØHUSETS VEJLEDNING OM HVOR ANSVARET LIGGER FOR DE USIKRE STEN

DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ
DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ

MILJØHUSETS VEJLEDNING I HVORDAN STEN RISIKOVURDERES OG HÅNDTERES