PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynet sætter fra 2023 stor fokus på de aktuelle temaer på deres besøg:

Stor arbejdsmængde og tidspres, Uklare - modstridende krav, Høje følelsesmæssige krav, arbejdsrelateret vold og krænkende handlinger 

Miljøhuset møder eksempler på vejledningerne blandt vores kunder og håndterer dem dagligt 

Se alle ATs vejledninger nedenfor

Miljøhuset har deltaget i tilsynsbesøg og snakket med ATs konsulenter om temaerne.

Miljøhuset har også udviklet en test til brug for vores kunder, hvor den indgår i APver og de årlige arbejdsmiljøbesøg.

De aktuelle ting er lagt op i Miljøhusets digitale Arbejdsmiljøstyring (MAS) til orientering for vores kunder