APV


Hvis du vil være sikker på, at du har en APV, der kommer ud i alle krog, så kontakt Miljøhuset. Vores koncept er helt enkelt - vi kommer ud til jer på arbejdspladsen og laver APVen sammen med jer.

Hos Miljøhuset hjælper vi med skabeloner og dokumenter, så lovpligtig dokumentation er til stede OG opdateret

Med i prisen er også:

- Miljøhuset laver rådgivning så det matcher jeres behov - du får ingen ekstraregninger

- kunden er altid opdateret med de sidste nye regler og den sidste nye viden om fx AT afgørelser

- hvis I er flere end 7-8 laver vi også en anonym test af det psykiske arbejdsmiljø

- vi går alle jeres lokaler igennem

- vi laver den lovpligtige kemiske APV

. vi laver maskineftesyn på jeres tekniske hjælpemidler (småmaskiner, stiger og ledninger)

- Miljøhuset kan uden ekstra udgifter lave støjmåling, lysmåling, vejledende målinger af forekomst af skimmel (test der skal videre til laboratorie er + 800,-kr/stk)

- I bliver udstyret med alle de dokumenter, der er lovpligtige og som SKAL være på arbejdspladsen se mere i fanen "Håndbog".

- Alle filer, Miljøhuset producerer kun til kunden mailes, men er også tilgængelig digitalt

- Hvis I ikke har lavet en APV på gravminder - så ordner vi også det for jer og skaffer jer kontakt til en god stenhugger, der kan sit kram

Priser:

APV basic: Fra 7000,-kr + kørsel + moms

Er der flere kirker, kirkegårde og sognegårde i samme sogn - så kontakt os og få et tilbud.

Stenapv uden almindelig APV: 4000,-kr for de første 100 sten, der indgår i APVens logbog + 15,-kr pr sten udover 100.

Arbejdsmiljøabonnemt: 4000,-kr for de første 4 enheder (fx kirke, 2 kirkegårde, sognegård) incl besøg af Miljøhuset 1 x årligt, hotline 365 dage årligt, APV hvert 3. år. Yderlige enheder: 1150,-kr/stk.

Rekvirerede opgaver: 900,-kr/time

Har I også styr på: den kemiske APV, grandækningsAPV og hækklipningsAPV?


ALL PRISER ER + kørsel + moms