OM MILJØHUSET

Miljøhuset så dagens lys i 1989 som arbejdsmiljørådgiver. Vi lagde allerede i starten af 90erne ud med at rådgive folkekirker, der også på det tidspunkt havde et stort behov.
Miljøhuset er siden blevet godt funderet i Folkekirken og er nu den rådgiver der har den længste erfaring, baseret på et virkelig godt samarbejde med vores faste kunder, vores abonnementskunder, leverandører og aktører.

Fra 2018 blev vi 3 arbejdsmiljørådgivere - 1 i Smørum og 2 i Vejle.

Vores grundkoncept er, at vi kommer og hjælper med en gennemgribende APV, der går alle kroge og hjørner igennem. Samtidig sørger vi for/hjælper med at al lovpligtig dokumentation er klargjort og nemt tilgængelig. Under APVen laver vi det årlige lovpligtige eftersyn af maskiner med egne eftersynsmærkater, vi hjælper med den nye lovpligtige kemiske APV, granapv, hækklipningsapv, kontrollerer en evt AmG's lovlighed, hjælper med de lovpligtige instruktioner, gennemgår interne politikker og hjælper med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Denne fulde APV give samtidig hotline til Miljøhuset det kommende år, hvorefter der kan samarbejdes videre gennem en abonnementsordning med besøg 1 gang årligt, hvor vi går arbejdspladsen igennem, ser på hvor langt I er kommet siden sidst, om der er dukket nye udfordringer op og vi holder jer ajour med ny lovgivning. Derudover har I hotline til Miljøhuset hele året rundt.

Miljøhuset som strategisk og operationel arbejdsmiljørådgiver:
Miljøhuset er også direkte rådgiver for sogne, pastorater og provstier, der på både det overordnede, generelle plan og i de dagligdags ting, har brug for en rådgiver, der rykker ud og opfylder præcis de behov I har. Vores kunder er derfor alt fra de helt små landsbykirker, til de større bykirker, pastorater og provstier.

Kontakt os og få en snak. Vi har kontorer i Vejle og Smørum


Tilmeld dig vores FB gruppe

Som en helt naturlig del af det, at være arbejdsmiljørådgiver for danske Folkekirker, tilsluttede Miljøhuset sig GRØN KIRKE og opfylder alle relevante punkter på Grøn Kirkelig organisations tjekliste. Vi har sat kryds ved 2 punkter på Gudstjeneste og diakoni, alle 6 punkter i Info og undervisning, alle 10 på Indkøb, 12 på Energi, 4 på transport og alle 9 på Behandling af affald.

Det mest overraskende i processen for os, var at det passede til vores profil i forvejen. Vi besluttede at være konsekvente med vores grønne profil i foråret 2014.

Vores grønne visioner er bl.a.:
Miljøhuset har indarbejdet grøn og økologisk tankegang i vores arbejde, serviceydelser, koncepter og i Miljøhusets drift.

Miljøhuset har forpligtet sig til en grøn profil, hvor grøn skal opfattes som en "økologisk og helhedsorienteret tankegang". Vi opfatter "grøn" som det bedst opnåelige - det vil sige, at vores grønne profil også omfatter vores serviceydelser, deres rådgivning af kunder og vores forhold til det globaliserede samfund.


GRØN KIRKE