SAMLET KURSUSOVERSIGT 2021

Alle Miljøhusets kurser er særlig tilrettelagt for folkekirkens ansatte, ledere og menighedsråd. Vores materialer, opgaver og billeder passer ind i sammenhængen og gør undervisningen endnu mere relevant og let tilgængelig. Alle vores kurser indeholder aktuelle og nye emner.
Vores gennemgående underviser er Arbejdsmiljørådgiver Kathrine Arenstorff, der er en rutineret og inspirerende arbejdsmiljøunderviser med mange års erfaring med arbejdsmiljøarbejde, lovgivning og kunder. 

Lovpligtigt arbejdsmiljøkursus
Det er tre dages lovpligtigt og obligatorisk kursus i arbejdsmiljø for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper.
Kurset giver indblik i og forståelse for en lang række områder, som arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med og kunne dokumentere. Du bliver klædt på til at løse opgaverne, og du får indblik i intentionerne med arbejdsmiljøloven. Vi tør love, at du vil synes, at det er spændende og inspirerende at deltage, lytte og diskutere. Kurset er altid ajourført med den nyeste lovgivning og afholdes, så vi kan besøge en kirke/kirkegård og prøve teorien af i praksis.

Kemisk APV

Dette kursus er en halv dags indblik i lovgivning for faremærket kemi. Du bliver klædt på til at udarbejde den lovpligtige liste og dokumentation. Desuden får du respekt for faremærket kemi og bliver motiveret til at minimere brugen til det nødvendige og til at bruge værnemidler.

Trivsel og samarbejde
Her er kursus, som giver mulighed for at få indblik i, hvad der giver medarbejdere øget trivsel og godt humør og arbejdsglæde. Vi kommer omkring faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som er en mulig guldgrube, når man arbejder konstruktivt med det. Omdrejningspunktet for arbejdsmiljøindsatsen er samarbejde, derfor arbejder vi med, hvordan man kan få et samarbejde til at fungere. Desuden får du indblik i, hvor ansvaret ligger.

Menighedsrådets ansvar og opgaver
Kurset tager nogle få timer og tager udgangspunkt i menighedsrådets ansvar i forhold til arbejdsmiljøet, og hvad reglerne betyder for folkekirken. Du får viden om arbejdsmiljøaktører, kompetence til at risikovurdere og et overblik over de vigtigste opgaver. Der bliver mulighed for at diskutere i grupper og stille uddybende spørgsmål.

Underviser på kurset stresshåndtering er Poul Porup, uddannet teolog og arbejdsmæssigt landet et andet sted, nemlig som kirketjener ved Frederikskirken i Aarhus. Poul har et indgående kendskab til folkekirken som arbejdsplads, og folkekirkens helt særlige ledelses situation og de udfordringer, det giver i forhold til trivsel og stress. Som baggrund har han bla. et langt arbejdsliv i folkekirken og et kompetenceudviklingsforløb i stress og stress-håndtering

Kurset sætter fokus på stress og stresshåndtering På kurset bliver du klædt på til at håndtere stressudfordringer på den folkekirkelige arbejdsplads. Du får viden om stress og introduktion til konkrete metoder til håndtering af stress og til at skabe øget trivsel. Hvorfor er det en særlig udfordring med stress i folkekirken? Kurset kommer ind på mange spørgsmål omkring stress, kolleger og ledelse.

Kursus i Stresshåndtering kan også afholdes som temadag hos jer. 


Vi har en lang række kurser, som oprettes efter behov:
"Psykisk arbejdsmiljø", "Førstehjælp og brand", "Den svære samtale", "Anerkendende psykisk arbejdsmiljø", "Social kapital", "Kom godt i gang igen" - I skal bare kontakte os for mere information kursus@miljohuset.dk eller Kathrine@miljohuset.dk.

Alle vores kurser er særlig tilrettet for ansatte, ledere og andre med tilknytning til folkekirken.

TILMELDING kursus@miljohuset.dk. Oplys: kursus, kursusdato, navn, stilling, arbejdsplads, egen mail og mail til den, der skal modtage fakturaen.

Vi giver altid 10% til vores abonnementskunder og 100,- kr ekstra i rabat på hvert suppleringskursus ud over det første.

Forretningsbetingelser: Din plads kan gratis afmeldes indtil 14 hele dage før første kursusdag. Herefter betales et gebyr på 30 pct. af deltagerprisen indtil 7 dage før kursusstart. Ved afmelding senere end 7 dage før kursusstart betales 50 pct. af deltagerprisen.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse:

21/4 - 23/4 Vejle 

9/8- 10/8 Sjælland        

(flere datoer efter behov)

Abonnementskunder 5,400,-kr

Andre: 6.000,00kr incl moms - dækker kursus, materialer og mad. Hvis kurset gennemføres som onlinekursus : 4.900,-kr/5500,-kr

Underviser: Kathrine Arenstorff


Den lovpligtige Kemiske APV - 2timer

Onlinekursus 12/3 eller 5/5  09.00-11.00

Abonnementskunder 500,-kr incl moms 

Andre: 555,-kr

Underviser: Kathrine Arenstorff 

Stresshåndtering:

14/9 Århus og 21/9 Sjælland (kan også afholdes lokalt efter behov)

Abonnementskunder  1620,-kr

Andre 1800,-kr incl. moms dækker kursus, materialer og mad

Underviser: teolog og stresscoach Poul Porup

Menighedsrådets opgaver og ansvar i arbejdet med arbejdsmiljøet 2,5 timer:

8/4  som onlinekursus 09.00 - 11.30

 Kan også afholdes lokalt formiddag, eftermiddag eller aften

Abonnementskunder 500,-kr incl moms 

Andre: 555,-kr

Underviser: Kathrine Arenstorff 

Trivsel og samarbejde:

25/8 Jylland og 18/8 Sjælland

Abonnementskunder 1620,-kr

Andre: 1750,-kr incl. moms dækker kursus, materialer og mad

Underviser: Kathrine Arenstorff


Download hele vores kursusprogram og kursusbeskrivelser

Oplysninger om alle kurser: Kathrine Arenstorff - tlf. 21275092 - kathrine@miljohuset.dk