NY bruger? registrer dig nedenfor til venstre

Når du er nyregistreret godkender Miljøhuset din registrering - du får en mail om det og er klar.
Som brugernavn skal du bruge kirkens navn først og derefter dit navn (fx Svovlby Jan Sørensen).

ADGANG:
Miljøhusets Folkekirkekunder, der får lavet en fuld apv har fri adgang i 1 år efter APVen.
Miljøhusets Folkekirkekunder, der har et arbejdsmiljøabonnement har fri adgang i abonnementsperioden.

Andre Folkekirkekunder har fri adgang den første uge og kan derefter købe derefter købe sig adgang for 1000,-kr (2 personer) eller 1500,-kr for 3 eller flere personer for det kommende år efter fakturadato. Derefter 500,-kr eller 800,.kr/år. Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges med en måneds varsel.

Opdatering sker løbende (ca 3 - 4 gange årligt) og varsles via email til abonnenterne, der ved sit abonnement giver Miljøhuset tilladelse til at opbevare navne og emails i abonnementsperioden..

 

Registrering

Har du ikke en konto endnu? Registrer dig og få adgang til de private sider af vores hjemmeside.

Log ind